Follow

Kanske kan @maloki hjälpa med Tusky-support för bilder?

@axbom om folk är på Mastodon.social eller Mastodon.online dirigera dem till @ Tusky på första, för jag federerar inte med dem härifrån. 😅

@maloki Ah just, precis det som hände. Tack för förtydligandet. Har sett att din instans inte pratar med Mastodon.social. Jag gillar det tydliga greppet.

Sign in to participate in the conversation
Axbom Social

The Mastodon home of Per Axbom